Hartelijk Welkom

 

Renold_ambassadeur

Welkom op de website van Studio Majesty. Het is mij een eer en genoegen om vertrouwde partners in voorbede te bedienen door de wijsheid en de kracht van de Heilige Geest. Het zal u meteen opvallen dat deze website zeer beknopt is. Dat is ook juist de bedoeling van deze nieuwe strategie en frisse verse beweging van God. Zowel de uitzendingen alsmede het onderwijs is alleen bestemd voor getrouwe gelovigen.

Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,  en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 2 Tim.2:2

Radio Bidstond en Salto Omroep

Na 15 jaar van Salto is een ding mij heel duidelijk geworden. Niet iedereen is ‘echt’ bereid tot bloedens toe te worstelen in strategische doorbraak voorbede voor kostbare zaken en zielen. Men wilt vechten, maar blijkt achteraf toch te vluchten. Men wilt vechten, maar blijkt achteraf toch te verstijven. Ik heb gelovigen zien komen en gaan. Daarom gebood de Heilige Geest mij om alle oude activiteiten te beëindigen. De Here doet iets nieuws door ons heen.

Gods beweging in ons en door ons.

Zo zegt de Heer, zoon ik zal je in staat stellen om een groep ijverige, hongerige gelovigen op te leiden tot wijze commando’s in strategische voorbede en evangelisatie. Het zal beginnen met slechts een kleine groep van dappere helden. Ze zullen zijn als David’s dappere helden, als het kleine leger van Gideon, als die 120 gehoorzame gelovigen in de bovenzaal, wachtende op de uitstorting van Mijn Heilige Geest.

Maar om uw brandende vraag toch te beantwoorden; studio majesty is een strategische nieuwe voortzetting van radio bidstond, maar nu zonder allerlei toeschouwers. Studio Majesty is een strategische zet van de Heilige Geest.

Een Zevenvoudige Profetische garantie voor 2015

Het jaar 2014 was een jaar van geluk voor sommigen en voor enkele een jaar van ongeluk. Voor de gelukkigen waren de zegeningen Gods overweldigend. Men ervoer familieopwekking, wedergeboorte van kostbare zielen. Doopdiensten aan huis, evangelisatie door wonderen en nog vele andere persoonlijke lichamelijke en financiële zegeningen. Het was een ‘wauw-jaar’! Een ‘prijs Jezus’ jaar! Een ‘dank u wel, Heilige Geest’, jaar. Het was een fantastisch jaar, maar niet voor iedereen. En dat doen mij pijn.

Maar nu, zo zegt de Heer, de Amen en de Getrouwe Waarachtige Getuige Gods: Het jaar 2015 wordt een jaar van zeven bijzondere doorbraken.

 1. Een jaar van een nieuw niveau van intimiteit met Christus, uw Hooglied, de Lusthof van granaatappelbomen.
 2. Een jaar van accelereren en excelleren in de Geest van Wijsheid, bekleed met Gods Majesteit en in Kracht en Kunde
 3. Een jaar van diepe intensieve Strategische Gebedsoorlogvoering, niet door geschreeuw, maar in wijsheid en waarheid.
 4. Een jaar van radicale Hartvasten; Doorgaan met Operatie hart en anderen aansporen tot hartonderzoek.
 5. Een jaar van het winnen van harten (bijv. hartgerichte evangelisatie met o.a. mobiele doopdiensten ter plekke)
 6. 2015 is een jubeljaar voor uw geest. Uw geest breekt uit. Uw ziel komt tot rust en stilte en geeft haar onafhankelijkheid en heerschappij op. Uw geest wordt vrijgezet en komt in beweging. Uw geest werkt in eenheid met de Heilige Geest onophoudelijk aan de opbouw van Gods koninkrijk in personen en natiën.
 7. En tot slot is 2015 uw persoonlijke jubeljaar. Een persoonlijke jubeljaar m.b.t. uw persoon, zoals uw bestemming uw (komende)huwelijk, uw gezondheid, uw financiën e.d. Deze jubeljaar persoonlijke gemanifesteerde zegeningen zijn het gevolg van de zes voorafgaande jubeljaar DADEN VAN KRACHT. Het kan niet anders of u MOET mirakelen zien in uw huidige omstandigheden waarbij God een keer brengt in uw lot. Dit gaat wel niet automatisch. U behoort het profetisch woord op te pakken, vast te houden en in geduld en geloof, gehoorzaam te zijn.

Het profetische woord eist draagvlak, durf en daadkracht. Iemand zal zich wijs, sterk en krachtig moeten betonen. Iemand zal in gehoorzaamheid moeten wandelen met de Heilige Geest. Wie een oor heeft die hore!

Liefs en zegen!

Majesty, ambassadeurs van Christus

Start Voorbede Kracht Training

bloodcovenant-jesus

Geachte deelnemers aan de Voorbede Kracht Training.

Hartelijk dank voor uw aanmelding. U zult er geen spijt van krijgen. Uw 2015 zal een jubeljaar zijn. Een jaar van excelleren en accelereren in wijsheid, waarheid en sterkte. Ik durf u geestelijke doorbraak te garanderen. Moge de Geest der waarheid, de Geest van wijsheid en openbaring uw hart en verstand verlichten opdat u vaste spijs waarheid leert te verstaan; onderscheidt waar het op aankomt en opdat u tot heerlijkheid wordt gebracht in Christus, uw Here. Amen!

Start Voorbede Kracht Training Uitzending

Zaterdag 31 jan. om 19:30 – 21:30 uur verzoek ik u afgestemd te zijn met uw PC, tablet of smartphone om te luisteren via Studio Majesty naar de eerste LIVE uitzending van de Online Voorbede Kracht Training 2015.

 • De eerste training(les) is van levensbelang. DIT IS BLOEDSERIEUS! Zonder deze training zult u niet verder kunnen. Als u deze eerste training mist, niet volg of niet afrond, kunt u zich voor 14 feb. voor de gehele training absoluut afmelden. Wees daarom eerlijk met uzelf en vrees de Heer. Ga niet door uit nieuwsgierigheid. U bent gewaarschuwd!
 • Hou uw mailbox morgen in de gaten. Ik mail u de bijzonderheden over deze eerste training(les).

U kunt naar dit programma luisteren door te klikken op deze link. Tevens staat er ook informatie over het downloaden van een app voor uw tablet of smartphone.

Maandelijkse bijeenkomst Midden Nederland vanwege betere bereikbaarheid voor iedereen

Houdt u alvast 14 en 28 feb. 2015 vrij in uw agenda. Ik hoop dat wij dan in Midden Nederland, te Amersfoort, fysiek samen kunnen komen voor een bijzondere voorbede campagne middag van 13:00 – 18:00 uur. Meer details volgen.

Heel veel liefs en zegen,

RDB

 

Voorbede Kracht Training

Combat-Training_web

In twaalf weken tijd zult u door wijsheid en in waarheid opgeleid worden om een wijze en krachtige soldaat van christus te zijn.

***start eerste lichting 30 jan – 30 april 2015 ***

Meld u aan door het contactformulier in te vullen. Aanmelding is gratis.

De Training

 • De opleiding zal vooral online plaatsvinden via de uitzendingen van Studio Majesty.
 • Uiteraard zullen wij met elkaar minstens 1x per maand ergens samenkomen om te overleggen en te evalueren.
 • Tevens zult u mij privé nummer krijgen waaronder u mij dagelijks kunt bereiken als u vragen heeft.
 • De opleiding is geheel gratis. Als u wat uitgebreider lesmateriaal wilt hebben dan kan dat tegen een kleine bijdrage.

Aarzel niet! Stel niet uit! Dit is de kans die God u geeft om krachtig te groeien en machtig door te breken.

Liefs en zegen.