Welkom partners in voorbede

spirit_man

U bent niet wat u aan de buitenkant bent. U bent wie u aan de binnenkant bent. U bent uit God geboren. U heeft een nieuwe geest en een nieuwe hart. Dat heet wedergeboorte! U bent een koninklijke priesterlijk geslacht. U heeft deel aan de Goddelijke Natuur. U bent niet zomaar een mensenkind. U bent geest en u bezit een ziel en woont in een lichaam van vlees en bloed.

Welkom bij de website van Studio Majesty. Het is mij een eer en genoegen om vertrouwde partners in voorbede te bedienen door de wijsheid en de kracht van de Heilige Geest. Het zal u meteen opvallen dat deze website zeer beknopt is. Dat is ook juist de bedoeling van deze nieuwe strategie en frisse verse beweging van God. Zowel de uitzendingen alsmede het onderwijs is alleen bestemd voor getrouwe gelovigen.

Gij dan, mijn kind, wees krachtig in de genade van Christus Jezus,  en wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan vertrouwde mensen, die bekwaam zullen zijn om ook anderen te onderrichten. 2 Tim.2:2

Na 15 jaar van Salto is een ding mij heel duidelijk geworden. Trouw vindt men niet bij allen.

…en dat wij bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen; want trouw vindt men niet bij allen. Maar wèl getrouw is de Here, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. 2 Thess.3:2

Studio Majesty is een radicale strategische voortzetting van radio bidstond, maar nu zonder toeschouwers.

Liefs en zegen!